Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Γαιόπολις, Λάρισα

+30 2410 684476

+30 2410 610803

g-as@uth.gr

No 9

Μετάβαση στο περιεχόμενο