Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής

Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη της κτηνοτροφικής λογιστικής, διοίκησης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κοστολόγησης τόσο των τελικών προϊόντων της ζωικής παραγωγής όσο και τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, και τεχνο-οικονομικής ανάλυσης της ζωικής παραγωγής. Περιεχόμενο της οικονομίας ζωικής παραγωγής αποτελεί η οργάνωση της παραγωγής, η χρηματοδότησή της και η διάθεση των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Η οικονομία της ζωικής παραγωγής δεν περιορίζεται στο επίπεδο της εκτροφής αλλά επεκτείνεται σε μια περιοχή, χώρα ή και συνασπισμό χωρών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο