Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μπορείτε να διαβάσετε τον Πρότυπο Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πατώντας εδώ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής απονέμονται δύο διαφορετικά Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

1. Π.Μ.Σ. “Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχείριση”.
Βασικός στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα αποφοίτων Α.Ε.Ι. πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με τις έννοιες και τους μεθοδολογικούς άξονες της ζωικής παραγωγής και ιδιαίτερα με την εφαρμογή των πολιτικών σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στον κανονισμό και το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

Στον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασίας θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την πραγματοποίηση της μεταπτυχιακής εργασίας. 
Τα απαραίτητα προς συμπλήρωση έντυπα θα τα βρείτε εδώ.

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα για το ακαδ. έτος 2023-24 διαβάστε την προκήρυξη και συμπληρώστε την αίτηση.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα που αφορούν στο Π.Μ.Σ. στην καρτέλα “Ανακοινώσεις”.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το e-mail του Π.Μ.Σ.: msc-as@uth.gr

2. Π.Μ.Σ.: “Διαχείριση Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής”

Βασικός στόχος του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής» είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα αποφοίτων Α.Ε.Ι. στην ολιστική διαχείριση αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, με έμφαση στην διαχείριση της διατροφής, αναπαραγωγής, γενετικής βελτίωσης, υγείας και εφαρμογής νέων τεχνολογιών.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο Φ.Ε.Κ. ίδρυσης.

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα για το ακαδ. έτος 2023-24 διαβάστε την προκήρυξη και συμπληρώστε την αίτηση.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα που αφορούν στο Π.Μ.Σ. στην καρτέλα “Ανακοινώσεις”.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το e-mail του Π.Μ.Σ.: msc-as@uth.gr

 

Διδακτορικό δίπλωμα

Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό διδακτορικών σπουδών καθώς και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετάβαση στο περιεχόμενο