Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχείριση“.
Βασικός στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα αποφοίτων Α.Ε.Ι. πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με τις έννοιες και τους μεθοδολογικούς άξονες της ζωικής παραγωγής και ιδιαίτερα με την εφαρμογή των πολιτικών σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στον κανονισμό και το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα για το ακαδ. έτος 2022-23 διαβάστε την προκήρυξη και συμπληρώστε την αίτηση.
Δείτε και τη συμπληρωματική προκήρυξη εδώ.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα που αφορούν στο ΠΜΣ στην καρτέλα “Ανακοινώσεις”.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το e-mail του ΠΜΣ: msc-as@uth.gr

 

 

Διδακτορικό δίπλωμα

Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό διδακτορικών σπουδών καθώς και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.