Αναπαραγωγής των Ζώων

Πρωταρχικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις των εκπαιδευόμενων γεωπόνων Ζωικής κατεύθυνσης στους μηχανισμούς ρύθμισης της αναπαραγωγής των παραγωγικών ζώων, και στην πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο εκτροφής. Ιδιαίτερη  βαρύτητα δίνεται στην εφαρμογή  μεθόδων ρύθμισης του οιστρικού κύκλου στα παραγωγικά ζώα, στις τεχνικές  της τεχνητής σπερματέγχυσης στα διάφορα είδη και στην ανάλυση των αναπαραγωγικών δεικτών.  Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του προσωπικού του εργαστηρίου εστιάζονται στην ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής και στην αναπτυξιακή εμβρυολογία. Το εργαστήριο συνεργάζεται στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων με εργαστήρια του Τμήματος, όπως επίσης με το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΠΘ.

Διευθύντρια εργαστηρίου: Ελένη Ντόβολου, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Προσωπικό:
Ηλέκτρα Κατέρη, Υποψήφια διδάκτορας

Μετάβαση στο περιεχόμενο