Σύνδεση στο δίκτυο VPN του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Για χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Παν. Θεσσαλίας (π.χ. ηλεκτρονική γραμματεία, βιβλιογραφικές πηγές, δηλώσεις συγγραμμάτων κτλ.) από σημεία εκτός του δικτύου του πανεπιστημίου, πρέπει να γίνει σύνδεση μέσω του δικτύου VPN του Παν. Θεσσαλίας. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του VPN σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης:
Μετάβαση στο περιεχόμενο