Τμήμα

Το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγή ιδρύθηκε το 2019 για να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών για εκπαίδευση και έρευνα στην Επιστήμη της Ζωικής Παραγωγής στην Ελλάδα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας ειδικότερα. Εδρεύει  στο συγκρότημα Γαιόπολις του ΠΘ στη Λάρισα, παρουσιάζοντας άρτιες υποδομές και εξοπλισμό για εκπαίδευση και έρευνα (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, εκτροφές ζώων και πιλοτικό σφαγείο).

AS

Επιστημονικό πεδίο

Το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος αφορά στην ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων φυσιολογίας, διατροφής, γενετικής βελτίωσης, αναπαραγωγής των αγροτικών ζώων, καθώς και στην παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης και εφαρμογής γνώσεων σχετικά με την εκτροφή αγροτικών ζώων και το περιβάλλον, την τεχνολογία ζωοτροφών, τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας, την οργάνωση και τη διαχείριση ολοκληρωμένων συστημάτων ζωικής παραγωγής, καθώς και τη διάθεση από αυτές ποιοτικών ζωοτεχνικών και ζωοκομικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις ευζωίας των ζώων.

Microscopes

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών τους Τμήματος είναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο και ανταγωνιστικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του Τμήματος την απαιτούμενη ακαδημαϊκή παιδεία και τις εξειδικευμένες γνώσεις για ανταπόκριση στις ανάγκες απασχόλησης ως Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΦΕΚ Α/83/3-4-23, άρθρο 131). Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει:

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο “Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχείριση“.

Sheep Farm

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό του Τμήματος σήμερα, απαρτίζεται από 13 μέλη ΔΕΠ, 3 ΕΔΙΠ, 1 ΕΤΕΠ και 2 διοικητικούς.  Το Τμήμα διαθέτει 10 Εργαστήρια που εξυπηρετούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, ενώ  συντονίζει/συμμετέχει σε σειρά Ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Για λόγους διεθνοποίησης αλλά και εξωστρέφειας το Τμήμα αναπτύσσει συνεργασίες στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών ERASMUS (http://erasmus.uth.gr/gr/ ), αλλά και 4 προγράμματα Δια βίου Μάθησης & Επιμόρφωσης (https://learning.uth.gr/ ), αντίστοιχα.

Δείτε την παρουσίαση του τμήματος εδώ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο