Ανατομίας και Φυσιολογίας των Ζώων

Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη της φυσιολογικής μορφής και της αδρής δομής των μερών και οργάνων του σώματος των αγροτικών ζώων, της ανάπτυξης του κυττάρου, του εμβρύου και των ανωμαλιών του, καθώς επίσης και των ζωτικών διεργασιών και ρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού, και της ανταλλαγής ουσιών, ενέργειας και πληροφοριών τόσο στον ίδιο τον οργανισμό, όσο και μεταξύ αυτού και του περιβάλλοντος στα αγροτικά ζώα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο