Δυναμικό

 • Συνεφακόπουλος Ιωάννης
  Φοιτητικά Θέματα
  e-mail:sinef@uth.gr
  Τηλέφωνο: 2410 684 470


 • Τσίρκας Δημήτριος
  Προϊστάμενος
  e-mail:g-as@uth.gr
  Τηλέφωνο: 2410 684476

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες εφαρμογών

Μέλη ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ

 • Αλεξανδράκη Μαρία
  ΕΔΙΠ
  E: alexandraki@uth.gr
 • Αλεξίου Ειρήνη
  ΕΔΙΠ
  E: irinialexiou@uth.gr
  T: 2410684296
 • Στυλοπούλου Βάια
  ΕΤΕΠ
  E: stilopouva@uth.gr
  T: 2410684464
 • Χούντα Σταματία
  ΕΔΙΠ
  E: xounta@uth.gr
  T: 241068429D
 • Αλεξανδράκη Μαρία
 • Αλεξανδρίδης Βασίλειος
 • Βουζαράς Δημήτριος
 • Δημητρίου Λαμπρινή
 • Καλονάκη Στέλλα
 • Κατέρη Ηλέκτρα
 • Λιάγκα Δήμητρα
 • Μακρίδης Λέανδρος
 • Μανούρας Βασίλειος
 • Μελέτη Ερμιόνη
 • Μπουτίνα Όλγα
 • Πλωμαρίτου Αντιγόνη
 • Συλάιδος Αλέξιος

 

 • Γούλας Παναγιώτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο