Σύνδεσμοι

Στόχος της υπηρεσίας ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η ενημέρωση και υποστήριξη για την μαθησιακή, φυσική και κοινωνική πρόσβαση των φοιτητών -τριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο