Σύνδεσμοι

Στόχος της υπηρεσίας ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η ενημέρωση και υποστήριξη για την μαθησιακή, φυσική και κοινωνική πρόσβαση των φοιτητών -τριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

  • ΦΕΚ 3094Β/ 2023 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών
  • ΦΕΚ 2431/Β’/2023 Προσαρμογές για τις εξετάσεις φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο