Εργαστήρια

Πρωταρχικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις των εκπαιδευόμενων γεωπόνων Ζωικής κατεύθυνσης στους μηχανισμούς ρύθμισης διαβάστε περισσότερα…

Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη της φυσιολογικής μορφής και της αδρής δομής των μερών και οργάνων του σώματος των αγροτικών ζώων, της ανάπτυξης διαβάστε περισσότερα…

Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας των αγροτικών ζώων, συγκεκριμένα των γονιδίων που σχετίζονται με επιθυμητά διαβάστε περισσότερα…

Το Εργαστήριο αποσκοπεί αφενός στη μελέτη θεμάτων των τομέων της φυσιολογίας θρέψης των ζώων, της βρωματολογίας και της εφαρμοσμένης διαβάστε περισσότερα…

Η εκτροφή μηρυκαστικών ζώων είναι από τους πλέον σημαντικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής παγκοσμίως παρέχοντας πλούσια σε θρεπτική αξία τρόφιμα διαβάστε περισσότερα…

Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη της εκτροφής και διαχείρισης των μονογαστρικών ζώων, συγκεκριμένα στην εκτροφή των μονογαστρικών διαβάστε περισσότερα…

Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη των οικοσυστημάτων και των ζωικών πληθυσμών τόσο σε μεμονωμένα πλαίσια όσο και στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης πληθυσμών διαβάστε περισσότερα…

Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη της κτηνοτροφικής λογιστικής, διοίκησης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κοστολόγησης τόσο των τελικών προϊόντων της διαβάστε περισσότερα…

Το Εργαστήριο Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (ΤΖΠ) ασχολείται με την ασφάλεια και την ποιότητα των ζωικών παραγώγων (γάλα, κρέας, αυγά, μέλι κλπ) αλλά και  διαβάστε περισσότερα…

Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου είναι ευρεία και καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Μικροβιολογίας, των Λοιμωδών  διαβάστε περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο