Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Το Εργαστήριο Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (ΤΖΠ) ασχολείται με την ασφάλεια και την ποιότητα των ζωικών παραγώγων (γάλα, κρέας, αυγά, μέλι κλπ) αλλά και με τη βέλτιστη αξιοποίηση τους ως τρόφιμα μέσα από Ερευνά και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων με παράλληλη έμφαση στην τεχνολογία και τον ποιοτικό  έλεγχο. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να υποστηρίξει καταρχήν την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, να ασχοληθεί ερευνητικά στον τομέα της αξιοποίησης των ζωικών παραγώγων ως τρόφιμα αλλά και να παρέχει υπηρεσίες (συμβουλευτική, εκπαίδευση, εργαστηριακές αναλύσεις) σε τρίτους. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες του Εργαστηρίου ΤΖΠ αφορούν σε: Μικροβιολογικό & Χημικό  Έλεγχο, Έλεγχο αυθεντικότητας, Διατροφική ανάλυση, Μελέτες ισχυρισμών υγείας και διατροφής, Ασφάλεια και Υγιεινή, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής, Νομοθετικά Ζητήματα, Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων ΤΖΠ. Το εργαστήριο αξιοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής που αφορά την χημική, μικροβιολογική και μοριακή ανάλυση.

Διευθύντρια εργαστηρίου:

Ελένη Μαλισσιόβα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Προσωπικό:

Αλεξανδράκη Μαρία, ΕΔΙΠ – Υποψήφια Διδάκτορας

Δημητρίου Λαμπρινή, Υποψήφια Διδάκτορας

Μανούρας Βασίλειος, Υποψήφιος Διδάκτορας

Μελέτη Ερμιόνη, Υποψήφια Διδάκτορας

Μετάβαση στο περιεχόμενο