Ζωοτεχνίας – Εκτροφής Μονογαστρικών Ζώων

Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη της εκτροφής και διαχείρισης των μονογαστρικών ζώων, συγκεκριμένα στην εκτροφή των μονογαστρικών παραγωγικών ζώων και ζώων συντροφιάς, τα κτηνοτροφικά παραγωγικά συστήματα, την ηθολογία, τις σταβλικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό και τη βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο