Ζωοτεχνίας - Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων

Η εκτροφή μηρυκαστικών ζώων είναι από τους πλέον σημαντικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής παγκοσμίως παρέχοντας πλούσια σε θρεπτική αξία τρόφιμα, όπως το γάλα και το κρέας.  Η σύγχρονη παραγωγή δέχεται πολλαπλές προκλήσεις που αφορούν τόσο την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της εκτροφής όσο και τη βελτίωση της ευζωίας και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Το εργαστήριο Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων αποσκοπεί στην μελέτη της ολιστικής διαχείρισης της εκτροφής μηρυκαστικών ζώων με σκοπό την βελτίωση των οικονομικών δεικτών της παραγωγής και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του κλάδου.

Διευθυντής εργαστηρίου:
Ανδρέας Φωσκολος, Αναπληρωτής καθηγητής

Προσωπικό:
Μπουτίνα Όλγα, Υποψήφια Διδάκτορας
Μακρίδης Λέανδρος, Υποψήφιος Διδάκτορας
Πλωμαρίτου Αντιγόνη, Υποψήφια Διδάκτορας

Μετάβαση στο περιεχόμενο