Υγείας των ζώων

Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου είναι ευρεία και καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Μικροβιολογίας, των Λοιμωδών Νοσημάτων των Ζώων, της  Παρασιτολογίας, των Παρασιτικών Νοσημάτων των Ζώων, της Γενικής Νοσολογίας των Ζώων, της Διαχείρισης Υγείας των Ζώων, της Βιοασφάλειας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της Δημόσιας Υγείας.

Διευθύντρια εργαστηρίου: Βασιλική Σπύρου, Καθηγήτρια

Προσωπικό

Ειρήνη Αλεξίου, ΕΔΙΠ

Ναταλία Βασιλείου, Επικ. Καθηγήτρια

Στέλλα Καλονάκη, Υποψήφια Διδάκτορας

Δήμητρα Λιάγκα, Υποψήφια Διδάκτορας

Αλέξιος Συλάιδος, Υποψήφιος Διδάκτορας

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο