Κατηγορίες
Φοιτητικά

Πράξη Προγράμματος Εξομοίωσης Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Στο pdf μπορείτε να βρείτε πως αντιστοιχίζονται τα μαθήματα του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων για την κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, με τα μαθήματα του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Π.Θ. καθώς και τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθηθούν για τη λήψη του Πανεπιστημιακού πτυχίου του τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.

Πράξη ΠρογράμματοςΕξομοίωσης Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Μετάβαση στο περιεχόμενο