Επικοινωνία | Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόγραμμα ΙΚΥ/ Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ενίσχυσης Συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς, που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για πρώτη φορά από το 2022 προβλέπεται η χρηματοδοτική ενίσχυση ομάδων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ που πρόκειται να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.
Παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το έντυπο αίτησης προς συμπλήρωση και αποστολή εντός του διαστήματος από 1/9/2022 έως 15/10/2022.

Η αξιολόγηση των υποβληθείσων προτάσεων θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Στη συνέχεια το ΙΚΥ θα ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα τμήματα ως προς την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενίσχυση συμμετοχής των ομάδων φοιτητών/τριών για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση.

Το ποσό του βραβείου για τις επιλεγείσες ομάδες θα ανέρχεται στο κατ’αποκοπή ακαθάριστο ποσό των 500€ ανά συμμετέχοντα και θα κατατίθεται από το ΙΚΥ απ’ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/diethneis-diagonismoi/enisxysi-symmetoxis-omadon-foititon

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ, στα τηλ 210 3726395 και 210 3726346 και στα e-mail: spoulidaki@iky.gr και sbikaki@iky.gr

9ΨΕΚ46ΜΤΛΗ-ΚΤΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Aνακοίνωση Βραβείο Συμμετοχής σε ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Κοινοποιήστε το

Μετάβαση στο περιεχόμενο