Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΤΕΖΠ

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος ΕΖΠ που θα εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση να εγγραφούν στο eclass στο μάθημα “Πρακτική Άσκηση” προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά.

Έχει ήδη επικαιροποιηθεί:
α) ο Κανονισμός της Πρακτικής Άσκησης
β) τα έντυπα της Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ

Κοινοποιήστε το

Μετάβαση στο περιεχόμενο